Informace od zdravotní sestry

MENU

  

DÁSNĚ

  

SEBOREA

  

WARFARIN

  

ANTIBIOTIKA

  
Téma

SANGVINIK CHOLERIK FLEGMATIK MELANCHOLIK

OBSAH

Jsem sangvinik, cholerik, flegmatik, nebo melancholik?

Na internetu je celá řada testů osobnosti. Jedním z nich je i tento test osobnosti, který si sami můžete vyzkoušet. Vyhodnotí vám, zda jste spíše sangvinik, melancholik, cholerik či flegmatik a jaké máte kladné a záporné vlastnosti. Test je vyhodnocen na číselné ose, a pokud budete odpovídat pravdivě, je i dost věrohodný.

Zdroj: Sangvinik

Sangvinikcholerik

Sangvinikcholerikem by mohli ve vztahu fungovat. Cholerik má v sobě vášnivost, zvýšenou citovou dráždivost, prudkost, výbušnost, netrpělivost, nespokojenost, mrzutost, nepoddajnost, agresivnost, citlivost, urážlivost, neukázněnost, nedostatek sebeovládání, je oduševnělý, zásadový, rád mluví a má výraznou mimiku.

Zdroj: Sangvinik

Sangvinikmelancholik

Spojení s melancholikem by mohlo fungovat, ale nejspíš by sangvinika stahoval dolů. Pro melancholika je typické stálé chování, ukázněnost, srdečnost, oddanost, věrnost, uzavřenost a nesdílnost, nedostatek přizpůsobivosti, nedůvěřivost, citlivost, urážlivost. Má smysl pro povinnost, je pilný a houževnatý, charakteristická je pro něj pečlivost, svědomitost, rovnoměrnost, pomalost, malá práceschopnost, rychlé vyčerpání, stálost reakcí, únavnost.

Zdroj: Sangvinik

Charakteristika

Každý z nás v sobě ukrývá všechny 4 typy osobnosti, jen v různém poměru. Na přesnější zjištění existuje psychologická diagnostika. Důležité je však nejen zjistit, kde jsem, ale také, jak to uchopit v praxi. A naučit se využívat tyto informace v běžném životě. Řecký filozof a lékař Hippokrates rozděloval lidi podle jejich temperamentu a vlastností do čtyř skupin a věřil, že jejich charakteristiky jsou ovlivněny převládající tělní tekutinou (sangvinik, melancholik, cholerik, flegmatik). U sangviniků to byla krev. Sangvinika lze popsat jako stabilního extroverta, člověka s veselou, společenskou povahou, čilého, komunikativního a optimisticky zaměřeného. Na druhou stranu bývají sangvinici údajně povrchní, příliš výřeční, neklidní, nesnesou porážku a mají potíže se soustředěním. I když bylo toto dělení dávno překonáno, stále na něj můžeme často narazit. Kdybychom ho chtěli aplikovat v praxi, je třeba mít na paměti, že nikdo nebude beze zbytku splňovat uváděné charakteristiky, spíše bude kombinací více typů.

Sangvinik vypráví příběhy, v nichž bývá často hlavním hrdinou. A nejvíce ho můžeme rozhodit, pokud se najednou zeptáme na nějakou praktickou věc a pak se zapomeneme dotázat, jak to dopadlo. Doslova pak trpí přetlakem historku dovyprávět. Kdykoliv a kdekoliv je schopen se seznámit. Stačí například stát ve frontě u pokladny, pohlédnout sousedovi do košíčku a už navazuje hovor. Pokud je to například matka a vedle ní stojí její syn – dokonalý melancholik, studem by se v ten moment propadl, jak se může matka takto seznamovat. Je to velice doteková povaha, sangvinik se často a rád objímá, je hodně hlasitý a opět při setkání se svým „protipólem“ melancholikem můžeme někdy doslova vidět na ulici tanec, kdy se jeden přibližuje a druhý couvá. Je to osobnost zaměřená uměleckým směrem, takže si z přednášky místo obsahu pamatuje více, co měl přednášející na sobě. Tito lidé jsou schopni zapomenout někde děti a ženy zapomínají, kde nechaly zaparkované auto či jakým vozem vůbec přijely. Takže situace vypadá tak, že žena obrátí na vhodném místě svoji kabelku, vysype z ní všechno včetně klíčů od auta, v mezičase se seběhne několik lidí kolem a pak společně hledají vůz, k němuž pasují nalezené klíče.

Sangvinik rád a nadšeně slibuje, ale bohužel často odmítá převzít zodpovědnost dospělého člověka a věci pak nedotahuje do konce. I on mívá výkyvy nálad, ale na rozdíl od melancholika v krátkých intervalech. Pokud s ním jdeme na kávu ve dvou, většinou nás nepustí ke slovu, a když už se nám to konečně podaří, je na něm hodně vidět, že nechce poslouchat, že ho to, co povídáme, až tak nezajímá. Má sklony k bohémskému životu, chodívá na schůzky pozdě či nepřichází vůbec. A pokud nás pozve na oběd, doporučuji vzít si peníze. Nejen, že neví, kolik jich s sebou má, ale je dost možné, že je nemá vůbec.

Tomuto typu temperamentu by prospěla z dalších vlastností systematičnost, důslednost a zodpovědnost.

Zdroj: Sangvinik

Vztah se sangvinikem

Sangvinik je názorově a emočně nestálý, prožívá povrchně a krátce, což je nevýhoda pro dlouhodobé vztahy a manželství, které chtě nechtě, vyžadují notnou dávku stability. Sangvinik nevydrží v klidu, příliš mluví, ale je to typ, který dokáže rozsvítit jinak zachmuřený den. Každopádně život s ním přináší legraci a optimismus, a to se hodí v každé domácnosti. Sangvinik je ve vztazích velmi použitelný, díky lehkosti může vycházet s flegmatikem i s cholerikem. Spojení s melancholikem by mohlo také fungovat, ale nejspíš by sangvinika stahoval dolů. Sangvinik se sangvinikem je otázka, protože jejich typickým rysem je sebestřednost, takže by si mohli navzájem překážet. Sangvinik se svou šťastnou povahou však dokáže vyjít skoro s každým.

Zdroj: Sangvinik

Povaha

Cane corso je vynikající hlídač, strážce a obranář. Je velmi silný, inteligentní a nebojácný. Je si vědom své síly, ale nezneužívá jí. Velmi miluje svou rodinu, děti, přátele i ostatní zvířata žijící v domácnosti. Vyžaduje úzký kontakt s člověkem. Je výborným rodinným psem, pro děti je chůvou i kamarádem. Uplatňuje se jako ochránce majetku, rodiny a domácích zvířat. V minulosti se používal k hlídání stád a lovu velké zvěře. Dnes se hodí pro řadu kynologických sportů (obrana, poslušnost či záchranářský výcvik).

Cane corso je vysoce inteligentní pes, který dokáže své jednání v různých situacích korigovat, takže není žádný výbušný cholerik. Je vyrovnaný a klidný, ale není flegmatický či apatický, má nízký práh dráždivosti. Uzná-li, že situace je tak vážná, že jeho zásah je nevyhnutelný, udeří jak blesk z čistého nebe: atak psa je bleskurychlý a tvrdý. Rozvahu a přemýšlivost nelze v žádném případě považovat za lenost: pes vždy tvrdě pracoval, ale nesměl být zbytečně štěkavý, kousavý a rvavý.

Cane corso je nejen ohleduplný k dětem, ale ke všem, kdož si ohleduplnost zaslouží, ke stařečkům, padesátikilové panince, ke všem, kdo jsou slabší než on.

Zdroj: Cane Corso


Autoři obsahu

Mgr. Světluše Vinšová

Mgr. Michal Vinš


To mě zajímá cz

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

 SiteMAP